เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางเราจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อนึ่ง สินค้าที่จะทำการขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการ รับประกันการคืนสินค้า หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้า (เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก เปียกน้ำ ฯลฯ)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าหรือต้องการ ความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ 096-876-3515

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือท่าน

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: